Màster en Investigació Biomèdica

Programes de mobilitat de la titulació

Relacions Internacionals- Accés a la mobilitat

 

Estudiants UdL

Programa de mobilitat de la UdL

Aquest màster té una durada d'un curs acadèmic i és presencial, donat que les assignatures teòriques estan compactades dins del primer quadrimestre (d'octubre a febrer), existeix la possibilitat de fer el Treball Final de Màster en un centre de fora de Lleida (nacional o internacional) establint un conveni amb la UdL. L'alumne que triï aquesta opció disposarà d'un professor tutor dins del màster.

Per al finançament de l'estada, l'alumne podrà sol·licitar els següents ajuts:

 

Estudiants estrangers

EU flag-Erasmus