Màster en Investigació Biomèdica

Pla d'estudis i guies docents

El títol del Màster Universitari en Investigació Biomèdica s'obté després d'haver superat els 60 crèdits ECTS del pla d'estudis (24 crèdits teòrics obligatoris, 8 crèdits teòrics optatius i 28 crèdits pràctics del treball Final de Màster).

Aquest màster està dissenyat per a que es pugui realitzar en un curs acadèmic.

 

Curs 2022-23

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14702 ASSAJOS CLÍNICS: DISSENY I DESENVOLUPAMENT T 4
14705 MÈTODES EN BIOLOGIA DE SISTEMES O 4
14700 PATOLOGIA I TERAPÈUTICA MOLECULAR T 4
14707 COMUNICACIÓ I FUNCIÓ CEL·LULAR O 4
14706 ESTRÈS OXIDATIU I ANTIOXIDANTS O 4
14703 ORGANISMES MODEL EN BIOMEDICINA B 4
14709 STORYTELLING WITH DATA O 4
14704 EXPERIMENTACIÓ ANIMAL B 8
14701 COMUNICACIÓ, GESTIÓ I INNOVACIÓ EN CIÈNCIA T 4
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14708 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 28
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101627 BIOTECNOLOGIA BIOMÈDICA C 6
101625 BIOTECNOLOGIA FARMACÈUTICA C 6
101612 BIOINFORMÀTICA C 6
PRIMER QUADRIMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101532 NEUROCIÈNCIA FONAMENTAL C 9
101510 PATOLOGIA CEL·LULAR I MOLECULAR C 6
101518 BIOINFORMÀTICA I BIOLOGIA DE SISTEMES C 6
101653 TÈCNIQUES INSTRUMENTALS I: CULTIUS CEL·LULARS C 3
101529 GENÈTICA HUMANA C 6
101504 GENÈTICA C 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101516 ENGINYERIA GENÈTICA C 6
101505 BIOESTADÍSTICA C 6
101527 BIOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT I MEDICINA REGENERATIVA C 6
101513 FARMACOLOGIA C 6
101626 PATOLOGIA MOLECULAR I DIAGNÒSTIC BIOMÈDIC C 6
101528 MICROBIOLOGIA AVANÇADA C 6
101619 IMMUNOLOGIA I CULTIUS CEL·LULARS ANIMALS C 6
101651 IMMUNOLOGIA C 6

Curs d'anivellament de coneixements

 Els alumnes que disposin d'una titulació universitària oficial de 180 ECTS (en algun dels àmbits anteriorment explicats) o que siguin diplomats en Nutrició Humana i Dietètica, Infermeria o Fisioteràpia, hauran de realitzar un curs d'anivellament per poder accedir als estudis del màster amb els coneixements que garanteixin el seguiment del curs. 

Hauran de cursar 60 ECTS de les següents matèries a elegir entre les que pertanyen als Graus en Ciències Biomèdiques i en Biotecnologia :

Grau en Ciències Biomèdiques (Campus de Ciències de la Salut)

Codi

Assignatura

ECTS

Curs

Horari

101504 Genètica 6 C2-S1 matí

101505

Bioestadística

6

C2-S2

matí

101510

Patologia Cel·lular i Molecular

6

C2-S1

matí

101516

Enginyeria genètica

6

C2-S2

matí

101651

Immunologia

6

C2-S2

matí

101653

Tècniques instrumentals I. Cultius cel·lulars

3

C3-S1

tarda

101513

Farmacologia

6

C3-S2

tarda

101528

Microbiologia avançada

6

C3-S2

tarda

101527

Biologia del desenvolupament i medicina regenerativa

6

C3-S2

tarda

101518

Bioinformàtica-Biologia de sistemes

6

C3-S1

tarda

101532

Neurociència fonamental

9

C3-S1

tarda

101529

Genètica Humana

6

C4-S1

matí

101654

Tècniques instrumentals II

6

C4-S1

 

 
Grau en Biotecnologia (Campus ETSEA)

Codi

Assignatura

ECTS

Curs

Horari

101619

Immunologia i cultius cel·lulars animals

6

C3-S2

tarda

101612

Bioinformàtica

6

C3-S1

tarda

101611

Enginyeria genètica

6

C3-S2

tarda

101625

Biotecnologia Farmacèutica

6

C4-S1

matí

101626

Patologia Molecular i Diagnòstic Biomèdic

6

C4-S2

matí

101627

Biotecnologia Biomèdica

6

C4-S1

matí