Màster en Investigació Biomèdica

Pla d'estudis i guies docents

El títol del Màster Universitari en Investigació Biomèdica s'obté després d'haver superat els 60 crèdits ECTS del pla d'estudis (24 crèdits teòrics obligatoris, 8 crèdits teòrics optatius i 28 crèdits pràctics del treball Final de Màster).

Aquest màster està dissenyat per a que es pugui realitzar en un curs acadèmic.

 

Curs 2023-24CURS (60 CRÈDITS)
         
Codi Assignatura Tipus Crèdits        
14705 MÈTODES EN BIOLOGIA DE SISTEMES O 4        
14700 PATOLOGIA I TERAPÈUTICA MOLECULAR T 4        
14701 COMUNICACIÓ, GESTIÓ I INNOVACIÓ EN CIÈNCIA T 4        
14704 EXPERIMENTACIÓ ANIMAL B 8        
14706 ESTRÉS OXIDATIU I ANTIOXIDANTS O 4        
14702 ASSAJOS CLÍNICS:DISSENY I DESENVOLUPAMENT T 4        
14707 COMUNICACIÓ I FUNCIÓ CELULAR O 4        
14703 ORGANISMES MODEL EN BIOMEDICINA B 4        
14709 STORYTELLING WITH DATA O 4        
14708 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 28        

 

 

Curs d'anivellament de coneixements

 Els alumnes que disposin d'una titulació universitària oficial de 180 ECTS (en algun dels àmbits anteriorment explicats) o que siguin diplomats en Nutrició Humana i Dietètica, Infermeria o Fisioteràpia, hauran de realitzar un curs d'anivellament per poder accedir als estudis del màster amb els coneixements que garanteixin el seguiment del curs. 

Hauran de cursar 60 ECTS de les següents matèries a elegir entre les que pertanyen als Graus en Ciències Biomèdiques i en Biotecnologia :

Grau en Ciències Biomèdiques (Campus de Ciències de la Salut)

Codi

Assignatura

ECTS

Curs

Horari

101504 Genètica 6 C2-S1 matí

101505

Bioestadística

6

C2-S2

matí

101510

Patologia Cel·lular i Molecular

6

C2-S1

matí

101516

Enginyeria genètica

6

C2-S2

matí

101651

Immunologia

6

C2-S2

matí

101653

Tècniques instrumentals I. Cultius cel·lulars

3

C3-S1

tarda

101513

Farmacologia

6

C3-S2

tarda

101528

Microbiologia avançada

6

C3-S2

tarda

101527

Biologia del desenvolupament i medicina regenerativa

6

C3-S2

tarda

101518

Bioinformàtica-Biologia de sistemes

6

C3-S1

tarda

101532

Neurociència fonamental

9

C3-S1

tarda

101529

Genètica Humana

6

C4-S1

matí

101654

Tècniques instrumentals II

6

C4-S1

 

 
Grau en Biotecnologia (Campus ETSEA)

Codi

Assignatura

ECTS

Curs

Horari

101619

Immunologia i cultius cel·lulars animals

6

C3-S2

tarda

101612

Bioinformàtica

6

C3-S1

tarda

101611

Enginyeria genètica

6

C3-S2

tarda

101625

Biotecnologia Farmacèutica

6

C4-S1

matí

101626

Patologia Molecular i Diagnòstic Biomèdic

6

C4-S2

matí

101627

Biotecnologia Biomèdica

6

C4-S1

matí