Màster en Investigació Biomèdica

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2023-2024

???label.docentes.curso???
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101504 GENÈTICA C 6
101510 PATOLOGIA CEL·LULAR I MOLECULAR C 6
101518 BIOINFORMÀTICA I BIOLOGIA DE SISTEMES C 6
101529 GENÈTICA HUMANA C 6
101532 NEUROCIÈNCIA FONAMENTAL C 9
101612 BIOINFORMÀTICA C 6
101625 BIOTECNOLOGIA FARMACÈUTICA C 6
101653 TÈCNIQUES INSTRUMENTALS I: CULTIUS CEL·LULARS C 3
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101505 BIOESTADÍSTICA C 6
101513 FARMACOLOGIA C 6
101516 ENGINYERIA GENÈTICA C 6
101527 BIOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT I MEDICINA REGENERATIVA C 6
101528 MICROBIOLOGIA AVANÇADA C 6
101619 IMMUNOLOGIA I CULTIUS CEL·LULARS ANIMALS C 6
101626 PATOLOGIA MOLECULAR I DIAGNÒSTIC BIOMÈDIC C 6
101627 BIOTECNOLOGIA BIOMÈDICA C 6
101651 IMMUNOLOGIA C 6
PRIMER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14700 PATOLOGIA I TERAPÈUTICA MOLECULAR T 4
14701 COMUNICACIÓ, GESTIÓ I INNOVACIÓ EN CIÈNCIA T 4
14702 ASSAJOS CLÍNICS: DISSENY I DESENVOLUPAMENT T 4
14703 ORGANISMES MODEL EN BIOMEDICINA B 4
14704 EXPERIMENTACIÓ ANIMAL B 8
14705 MÈTODES EN BIOLOGIA DE SISTEMES O 4
14706 ESTRÈS OXIDATIU I ANTIOXIDANTS O 4
14707 COMUNICACIÓ I FUNCIÓ CEL·LULAR O 4
14709 STORYTELLING WITH DATA O 4
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14708 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 28